Adam’s XI Cricket Club

Adam’s XI Cricket Club

PlayerRB4s6sOMRWMatSR
Abhishek Pathak12718113256.41417820770.17
MKM Faiyaz Ahmed286800110722341.18
Murli Kumar131501101312286.67
Abhishek Deshpandey1548007.20492331.25
Mohammed Amer21100213925318.18
Faiz01004111110.00
Chevva Anirudh720100000335.00
Mohammed Arifuddin1528000000153.57
Syed Rizwaan Mehmoodi01004028010.00
Mohammed Siddiq4179100000551.90
Paul Miki163000161984353.33
Syed Zafar Abbas413004732186630.77
Rahul Kumar1079310000002115.05
Sohail7110581130965467.62
Syed Samar Abbas1942200000345.24
Mohammed Mohseen17222420126.131075776.79
Nasar Saleem1013000000276.92
C. Varshith61206301060529.61
Kashif Ali Khan9331030220327.27
Ghanraj Taank4872601911232666.67
Harjeet Singh1752131510000482.16
Mohammed Ikram09005.4030320.00